Het logo van ons bedrijf

Het Italiaanse woord “Eclisse” correspondeert naar het  Nederlandse “Eclips”, het astronomische verschijnsel van een gedeeltelijke of complete verduistering van een hemellichaam door een andere. Dit woord is afgeleid van het Grieks en betekent “verstoppen”, “onzichtbaar zijn”. Het concept leidt zichzelf naar de belangrijkste functie van een schuifdeursysteem: de deur verdwijnt in de wand.

Op dezelfde manier en van hetzelfde idee is het Eclisse logo tot stand gekomen. Het Eclisse logo beeldt twee overlappende cirkels uit: een gele en een grijze. Tussen de twee cirkels staat een hoofdletter E, dezelfde die gereflecteerd wordt in de blauwe hoofdletter E in het Eclisse logo.

Door de jaren heen heeft het merk zich ontwikkeld maar de leidraad is altijd dezelfde gebleven. De enige afwijkingen zijn de bedrijfskleuren en een kleine aanpassing in het lettertype. De verandering was hoofdzakelijk modisch en heeft verder niet de identiteit van het bedrijf aangetast. 
Het grijze en gele is vervangen door een meer dynamische kleur oranje, hemelblauw en blauw. Hetzelfde blauw is gebruikt in het Eclisse logo, en weer met de hoofdletter E maar dan scherper omlijnd vergeleken met de vorige versie. Het consequent gebruik van het Eclisse logo binnen de advertentie campagnes, TV en media reclame heeft geleid tot een grote herkenbaarheid van het merk.